Прозорість та інформаційна відкритість закладу | Права та обов'язки здобувачів освіти
Права та обов'язки здобувачів освіти

 

Відповідно до Статуту Дубенського ліцею № 2, розділ IV, Учасники освітнього процесу мають право на:

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

 - безпечні та нешкідливі умови навчання;

- повагу до людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі й гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

- користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною інфраструктурою Дубенського ліцею №2 в порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційно-комунікаційних ресурсів Дубенського ліцею № 2, що використовуються в освітньому процесі;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні Дубенського ліцею № 2;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, зокрема й для осіб із особливими освітніми потребами.

Зобов’язані:

- дотримуватися Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Режиму роботи  Дубенського ліцею № 2;

- виконувати вимоги Освітньої (освітніх) програми (програм) (індивідуального навчального плану за його наявності) та досягти результатів навчання в обсязі не меншому, ніж це передбачено Державними стандартами початкової , базової і профільної загальної середньої освіти;

- дотримуватися принципу академічної доброчесності,

- брати посильну участь у пошуковій та науково-дослідницькій діяльності;

- брати участь у позакласних заходах різного спрямування;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я інших, довкілля, дотримуватися правил особистої гігієни;

- бережливо ставитися до державного, громадського й особистого майна;

- приходити на заняття в учнівській формі (класичний діловий стиль) ;

- повідомляти керівництво Дубенського ліцею №2 про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Переглядів: 251
Всього переглядів вкладених ресурсів: 251
Директор

Головко Любов Романівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Енергоефективність та енергозбереження
Замовлення підручників
Всеукраїнська школа онлайн
Важливо!
Пошук